01734533270

info@dpf-bloodbank.com

EN

فریزر -40 درجه ظرفیت بالا تک درب آزمایشگاهی High capacity laboratory freezer -40C Model: 89FB5500

ابعاد خارجی دستگاه (cm)
طول عرض ارتفاع
111 93.5 236
ابعاد داخلی دستگاه (cm)
طول عرض ارتفاع
72 60.6 154.5