ارتباط با ما

نشانی : استان گلستان، شهرستان گرگان، شهرک صنعتی آق قلا، ابتدای خیابان صنعت یکم، کدپستی ۴۹۳۱۱۷۱۱۷۷

تلفن تماس: 01734533270 - 01734533271

فکس : 01734533227

ایمیل : danesh@dpf-bloodbank.com

-----------------------------------------------------------------------------

      مهندس عبدالجواد جواد پور
       معاون و مدیر تولید و نظارت کنترل کیفیت و نظارت و برنامه ریزی سیستم مدیریت کیفیت و نظارت بر پاسخگویی خدمات پس از فروش
       مهندس جلال خدامی
      مدیر بازار سازی و بازاریابی و فروش و برگزاری نمایشگاهها و پیگیری و رسیدگی
      مهندس علی مسگران
     مدیر فروش پیگیری
      مهندس دانیال کبیر
      مدیر امور اداری - پیگیری و رسیدگی
      مهندس رضا محمد شفیع
      مدیر امور رضایت مندی و پیگیری به شکایات مربوط به پشتیبانی و خدمات پس از فروش
      مهندس میلاد عزیز نیا
      مسئول امورمکاتبات اداری و دبیرخانه
      مهندس محمد عرب احمدی
      مدیر خدمات پس از فروش و پشتیبانی و نصب و راه اندازی دستگاه ها
      مهندس حمید شهریاری
      مدیر پاسخگویی به پشتیبانی جهت تسریع در رفع عیب
      مهندس رضا سجادی نیا
      مدیر فروش و ارسال و پیگیری قطعات یدکی خدمات پشتیبانی پس از فروش