درباره شرکت

شرکت دانش پژوهش فجر

( Science of Storage of biologic products)

(دانش بنیان)

تولید کننده تجهیزات بیو بانک، جهت نگهداری محصولات بیولوژیک :

(خون، پلاسما و داروهای مشتق از پلاسما، کیت، واکسن و سلولهای بنیادی و ...)

*********

1- شروع فعالیت در تهران و از سال ۱۳۷۴ تاکنون

2- تولید، نصب و راه اندازی بیش از 30.000 دستگاه بیو بانک در سراسر کشور

3- مهندسی، طراحی و ساخت، بی نظیر

4- قابل رقابت با شرکتهای معتبر در خاورمیانه

5- مشاور و تولید کننده؛ بیوبانک ها، مراکز کوهورت در بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی، و کارخانجات دارو سازی

به صورت سیار و ثابت (Turnkey)

6- احداث مراکز جمع آوری و نگهداری خون بند ناف نوزاد به صورت (Turnkey)

7- احداث مراکزجمع آوری پلاسما  به دو صورت (نرمال و هایپرایمون)