گواهینامه‌ها

گواهینامه‌ها و تأییدیه‌های شرکت دانش پژوهش فجر

 
گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت - ایزو 9001 (ISO 9001:2015)
گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
 
 

گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی - ایزو 13485 (ISO 13485:2016)
گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ISO 13485:2016